MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE, Geassocieerde notarissen te Leuven

 

MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE

Geassocieerde notarissen te Leuven

 

MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE, geassocieerde notarissen

Blijde Inkomststraat 24
3000 Leuven
Tel. (016) 36.20.00
Fax. (016) 20.74.93

BV
BTW BE 0880669037
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie Vlaams-Brabant

 
 

Hugo VAN ELSLANDE
Geassocieerd notaris

Hugo.VanElslande(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be

Anneleen VAN GOMPEL
Notarieel medewerkster

Anneleen(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.14

Annelien Peelman
Master in de rechten

Annelien(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.13

Eline CHRISTIAENS
Master in het notariaat

Eline(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.06

Ester BELMANS
Notarieel medewerkster

Ester(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.03

Evelien BIESEMANS
Notarieel medewerkster

Evelien(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.08

Florian DESMET
Master in het notariaat

Florian(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.10

Frederick DECLERCQ
Notarieel medewerker

Frederick(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.18

Greta LEMMENS
Licentiaat in het notariaat

Greta(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.02

Jan WILLEMS
Master in het notariaat

Jan(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.16

Katrijn DE VOS
Notarieel medewerkster

Katrijn(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.01

Lutgart VAN MEERBEEK
Notarieel medewerkster

Lutgart(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be

Marjolein VEUCHELEN
Notarieel medewerkster

Marjolein(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.04

Sara VANDERHAEGHEN
Notarieel medewerkster

Sara(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.05

Sofie ADRIAENS
Notarieel medewerkster

Sofie(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.09

Thomas BOCQUE
Master in het notariaat

Thomas(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.12

Tine CROLLET
Notarieel medewerkster

Tine(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.11

Toon MASSANT
Notarieel medewerker

Toon(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.15

Bauke DELARUELLE
Notarieel medewerkster

bauke(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.20.03

Kari SMANS
Notarieel medewerkster

Kari(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.20.01

Mia COSTERMANS
Notarieel medewerkster

Mia(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.20.02

Carmen VANDERPERREN
Notarieel medewerkster

Carmen(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be

Dienst na akte

Heleen STRUYVEN
Notarieel medewerkster

Heleen(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.20.06

Dienst na akte

Simon HERMANS
Notarieel medewerker

Simon(plaats the 'at' sign hier)mmve-notarissen.be
Tel. 016/36.22.19

Dienst na akte

 
 
 

Immo

Online verkoop € 175.000

Huis
Leopold Beosierlaan 77
3010 Leuven

 
 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Mijn erfenis

Alles wat je moet weten over erven

Alles over mijn erfenis

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

1 op 1 met de notaris: Helena over het dossier dat haar altijd zal bijblijven.

23 januari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Helena ons over een dossier dat haar voor altijd zal bijblijven.

Bron: Fednot

 

MOSTAERT, MAERE & VAN ELSLANDE, geassocieerde notarissen

Blijde Inkomststraat 24
3000 Leuven
Tel. (016) 36.20.00
Fax. (016) 20.74.93

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   14:00 > 18:00  
V 09:00 >  12:30   14:00 > 17:00  
Z gesloten  
Historiek Route & Parking

Routebeschrijving

Het kantoor is gelegen te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 24.

Er zijn verschillende busverbindingen mogelijk naar het kantoor en wij zijn tevens bereikbaar vanuit het centraal station van Leuven, op ongeveer 10 min wandelafstand.

 

 

Parking

Parkeergelegenheid vindt u in de Blijde Inkomststraat zelf, op het Herbert Hooverplein en in de ondergrondse parking van het Ladeuzeplein.

Historiek

Opvolgers van:
Meester Luc Talloen (1980-2014)
Meester André Peeters (1950-1979)

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .